(Go to Top Page)

9th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces
Author Index


Table of Contents:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  X  Y  Z  

A

Abou-Ras, Daniel (Helmholtz-Zentrum Berlin)   p. 115 (TuP2-1)
Ahsan, Nazmul (Univ. of Tokyo)   p. 161 (WP2-3)
Akiyama, Toru (Mie Univ.)   p. 25 (MP1-6)
Arai, Tomoya (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 87 (TuA1-2)
Arimoto, Keisuke (Univ. of Yamanashi)   p. 167 (ThA1-2)
Asahi, Shigeo (Kobe Univ.)   p. 95 (TuA2-2)
Asaka, Koji (Nagoya Univ.)   p. 149 (WP1-2)

B

Boeck, Torsten (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung)   p. 19 (MP1-3)

C

Capellini, Giovanni (IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik)   p. 17 (MP1-2)
Chang, Wen Hsin (AIST)   p. 71 (MP2-23)
Chang, Wen Hsin (AIST)   p. 153 (WP1-4)
Chang, Wen-Hsin (AIST)   p. 89 (TuA1-3)
Chen, Chen (Pennsylvania State Univ.)   p. 161 (WP2-3)
Chen, Zewei (Saga Univ.)   p. 39 (MP2-7)
Chokawa, Kenta (Nagoya Univ.)   p. 111 (TuP1-4)

D

Da, Bo (NIMS)   p. 91 (TuA1-4)

E

Eko, Toshinori (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Endoh, Akira (Tokyo Univ. of Science)   p. 71 (MP2-23)

F

Fischer, Inga Anita (Brandenburgische Tech. Univ. Cottbus-Senftenberg)   p. 15 (MP1-1)
Fujikata, Junichi (Tokushima Univ./PETRA)   p. 175 (ThA2-3)
Fujimoto, Junya (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Fujishiro, Hiroki (Tokyo Univ. of Science)   p. 71 (MP2-23)
Fujishiro, Hiroki (Tokyo Univ. of Science)   p. 89 (TuA1-3)
Fujiwara, Yasufumi (Osaka Univ.)   p. 131 (WA1-3)
Fukatsu, Susumu (Univ. of Tokyo)   p. 153 (WP1-4)

G

Gotoh, Kazuhiro (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Gradwohl, Kevin-Peter (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung)   p. 19 (MP1-3)
Guo, Qixin (Saga Univ.)   p. 39 (MP2-7)

H

Hamachi, Takeaki (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Hamai, Takamasa (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Hara, Ryutaro (Kyushu Univ.)   p. 51 (MP2-13)
Harada, Shunta (Nagoya Univ.)   p. 165 (ThA1-1)
Harada, Takayuki (NIMS)   p. 125 (WA1-1)
Harada, Yoshiyuki (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)
Hasegawa, Sho (Kyoto Inst. of Tech.)   p. 65 (MP2-20)
Hashiguchi, Gen (Shizuoka Univ.)   p. 87 (TuA1-2)
Hashimoto, Kaoru (Nagoya Univ.)   p. 149 (WP1-2)
Hashimoto, Yoshio (Shinshu Univ.)   p. 63 (MP2-19)
Hasuike, Noriyuki (Kyoto Inst. of Tech.)   p. 65 (MP2-20)
Hata, Chikato (Kochi Univ. of Tech.)   p. 29 (MP2-2)
Hayashi, Yusuke (Osaka Univ.)   p. 123 (TuP2-5)
Hayashi, Yusuke (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Higashi, Yusule (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Hirai, Tadahiko (CSIRO)   p. 107 (TuP1-2)
Hirose, Fumihiko (Yamagata Univ.)   p. 109 (TuP1-3)
Hizawa, Takeshi (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 175 (ThA2-3)
Hong, Eun-Ki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 159 (WP2-2)
Horiguchi, Naoto (imec)   p. 11 (MA2-2)
Horikiri, Fumimasa (SCIOCS)   p. 137 (WA2-2)
Hosoi, Takuji (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Hwang, Sung Hwa (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)

I

Ichihara, Reika (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Ichikawa, Shuhei (Osaka Univ.)   p. 131 (WA1-3)
Ide, Yuya (Kagoshima Univ.)   p. 67 (MP2-21)
Imabayashi, Hiroki (Univ. of Fukui)   p. 139 (WA2-3)
Imai, Yuki (Nagoya Univ.)   p. 53 (MP2-14)
Imai, Yuki (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Imanishi, Masayuki (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Irisawa, Toshifumi (AIST)   p. 153 (WP1-4)
Ishibe, Takafumi (Osaka Univ.)   p. 55 (MP2-15)
Ishiguro, Takuma (Saginomiya Seisakusho)   p. 87 (TuA1-2)
Ishii, Hiroto (AIST/Tokyo Univ. of Science)   p. 71 (MP2-23)
Ishii, Hiroto (Tokyo Univ. of Science/AIST)   p. 89 (TuA1-3)
Ishii, Hiroto (AIST)   p. 153 (WP1-4)
Ishii, Hiroyuki (AIST)   p. 71 (MP2-23)
Ishii, Hiroyuki (AIST)   p. 89 (TuA1-3)
Ishikawa, Ryousuke (Tokyo City Univ.)   p. 81 (MP2-28)
Ishikawa, Yasuhiko (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 175 (ThA2-3)
Itagaki, Naho (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Itagaki, Naho (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Itagaki, Naho (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Itagaki, Naho (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Itagaki, Naho (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Ito, Shunichi (Tokyo City Univ.)   p. 79 (MP2-27)
Ito, Shunichi (Tokyo City Univ.)   p. 81 (MP2-28)
Itoh, Takashi (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)

K

Kachi, Tetsu (Nagoya Univ.)   p. 139 (WA2-3)
Kagami, Shu (Shinshu Univ.)   p. 63 (MP2-19)
Kageshima, Hiroyuki (Shimane Univ.)   p. 25 (MP1-6)
Kamataki, Kunihiro (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Kamataki, Kunihiro (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Kamataki, Kunihiro (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Kamataki, Kunihiro (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Kamataki, Kunihiro (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Kamimuta, Yuuichi (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Kamiya, Yuta (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Kato, Masashi (Nagoya Inst. of Tech.)   p. 169 (ThA1-3)
Kato, Shinya (Nagoya Inst. of Tech.)   p. 59 (MP2-17)
Kawahata, Nanase (Kochi Univ. of Tech.)   p. 29 (MP2-2)
Kawai, Yuki (Kitami Inst. of Tech.)   p. 49 (MP2-12)
Kim, Myeongok (Univ. of Tokyo)   p. 161 (WP2-3)
Kimura, Keisuke (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Kirihara, Yoshiharu (Tokyo City Univ.)   p. 79 (MP2-27)
Kirihara, Yoshiharu (Tokyo City Univ.)   p. 81 (MP2-28)
Kissinger, Gudrun (IHP- Leibniz Institute High Performance Microelectronics)   p. 113 (TuP1-5)
Kita, Koji (Univ. of Tokyo)   p. 141 (WA2-4)
Kita, Takashi (Kobe Univ.)   p. 95 (TuA2-2)
Kobayashi, Kiyoteru (Tokai Univ.)   p. 61 (MP2-18)
Kobayashi, Takuma (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Koga, Kazunori (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Koga, Kazunori (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Koga, Kazunori (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Koga, Kazunori (Kyushu Univ./National Institutes of Natural Sciences)   p. 143 (WA2-5)
Koga, Kazunori (Kyushu Univ./National Institutes of Natural Sciences)   p. 163 (WP2-4)
Kohei, Takumi (Univ. of Tokyo)   p. 153 (WP1-4)
Koida, Takashi (AIST)   p. 71 (MP2-23)
Koida, Takashi (AIST)   p. 89 (TuA1-3)
Koida, Takashi (AIST)   p. 119 (TuP2-3)
Koide, Yasuo (NIMS)   p. 91 (TuA1-4)
Kojima, Oki (Kagoshima Univ.)   p. 67 (MP2-21)
Komeda, Fumio (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Kondo, Satoshi (Japan Society of Newer Metals)   p. 5 (MA1-2)
Koshida, Nobuyoshi (Tokyo Univ. of Agri. and Tech.)   p. 1 (MA1-1)
Kosugi, Tomohiro (Kyushu Univ.)   p. 57 (MP2-16)
Kot, Dawid (IHP- Leibniz Institute High Performance Microelectronics)   p. 113 (TuP1-5)
Kowalczyk, Dorota A. (Univ. of Lodz)   p. 161 (WP2-3)
Koyama, Masatoshi (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)
Kurokawa, Yasuyoshi (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Kurosawa, Masashi (Nagoya Univ.)   p. 149 (WP1-2)
Kurosawa, Masashi (Nagoya Univ.)   p. 155 (WP1-5)
Kusai, Haruka (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)

L

Li, Haining (Univ. of Tokyo)   p. 43 (MP2-9)
Lisker, Marco (IHP)   p. 77 (MP2-26)
Lisker, Marco (IHP- Leibniz Institute High Performance Microelectronics)   p. 113 (TuP1-5)
Liu, Jiangwei (NIMS)   p. 91 (TuA1-4)
Liu, Yujia (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung)   p. 19 (MP1-3)

M

Ma, Kaijie (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Mabuchi, Takuya (Tohoku Univ.)   p. 103 (TuP1-1)
Maeda, Tatsuro (AIST/Tokyo Univ. of Science)   p. 71 (MP2-23)
Maeda, Tatsuro (AIST/Tokyo Univ. of Science)   p. 89 (TuA1-3)
Maeda, Tatsuro (AIST)   p. 153 (WP1-4)
Maehara, Makoto (Sumitomo Heavy Industries)   p. 47 (MP2-11)
Maehara, Makoto (Sumitomo Heavy Industries)   p. 129 (WA1-2)
Maemoto, Toshihiko (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)
Mahamu, Hambalee (Kobe Univ.)   p. 95 (TuA2-2)
Mai, Andreas (IHP)   p. 77 (MP2-26)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ./IHP)   p. 53 (MP2-14)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 101 (TuA2-5)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 151 (WP1-3)
Makino, Hisao (Kochi Univ. of Tech.)   p. 29 (MP2-2)
Makino, Hisao (Kochi Univ. of Tech.)   p. 35 (MP2-5)
Makino, Hisao (Kochi Univ. of Tech.)   p. 47 (MP2-11)
Makino, Hisao (Kochi Univ. of Tech.)   p. 129 (WA1-2)
Matsunami, Hiroyuki (Kyoto Univ.)   p. 7 (MA2-1)
Matsuo, Kazuhiro (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Matsushita, Keigo (Nagoya Univ.)   p. 151 (WP1-3)
Mido, Yuta (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Mimura, Hidenori (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Mirasol, Emie Salamangkit (Shizuoka Univ.)   p. 83 (MP2-29)
Mishima, Tomoyoshi (Hosei Univ.)   p. 137 (WA2-2)
Mitsuya, Hiroyuki (Saginomiya Seisakusho)   p. 87 (TuA1-2)
Miyagawa, Hidenori (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Miyake, Hideto (Mie Univ.)   p. 171 (ThA2-1)
Miyamoto, Satoru (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Miyata, Noriyuki (AIST)   p. 79 (MP2-27)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 53 (MP2-14)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 101 (TuA2-5)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 151 (WP1-3)
Mochizuki, Kazuhiro (Hosei Univ.)   p. 137 (WA2-2)
Mori, Yusuke (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Moto, Kenta (Kyushu Univ./JSPS Research Fellow)   p. 51 (MP2-13)

N

Nagai, Takehiko (AIST)   p. 67 (MP2-21)
Nagano, Takaya (Kyushu Univ.)   p. 51 (MP2-13)
Nagao, Iori (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Nakamura, Yoshiaki (Osaka Univ.)   p. 55 (MP2-15)
Nakanuma, Takato (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Nakasaki, Yasushi (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Nakashima, Hiroshi (Kyushu Univ.)   p. 75 (MP2-25)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 149 (WP1-2)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 155 (WP1-5)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 97 (TuA2-3)
Narishige, Ryota (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Narishige, Ryota (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Neo, Yoichiro (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Ninomiya, Masaki (Osaka Univ.)   p. 123 (TuP2-5)
Nishigaki, Yuta (Tokai Univ.)   p. 61 (MP2-18)
Nishimura, Shunsuke (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Nishinaga, Jiro (AIST)   p. 67 (MP2-21)
Nishinaka, Hiroyuki (Kyoto Inst. of Tech.)   p. 65 (MP2-20)
Noda, Yusuke (Okayama Prefectural Univ.)   p. 21 (MP1-4)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 79 (MP2-27)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 81 (MP2-28)
Nomoto, Junichi (AIST)   p. 119 (TuP2-3)
Numazawa, Yushin (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Nurut, Agusutrisno Marlis (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)

O

Obayashi, Shuji (Nagoya Univ.)   p. 101 (TuA2-5)
Ohata, Yoshiki (Nagoya Univ.)   p. 87 (TuA1-2)
Ohmi, Shun-ichiro (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 159 (WP2-2)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 101 (TuA2-5)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 151 (WP1-3)
Ohta, Hiroshi (Hosei Univ.)   p. 137 (WA2-2)
Ohya, Masato (Shimane Univ.)   p. 73 (MP2-24)
Oishi, Kazuaki (AIST/Tokyo Univ. of Science)   p. 71 (MP2-23)
Okada, Kazuya (Nagoya Univ.)   p. 155 (WP1-5)
Okada, Yoshitaka (Univ. of Tokyo)   p. 41 (MP2-8)
Okada, Yoshitaka (Univ. of Tokyo)   p. 161 (WP2-3)
Okamoto, Kota (Kyushu Univ.)   p. 57 (MP2-16)
Okamoto, Mitsuo (AIST)   p. 135 (WA2-1)
Okumura, Takamasa (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Okumura, Takamasa (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Okumura, Takamasa (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Okumura, Takamasa (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Okumura, Takamasa (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Ono, Shinjiro (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Oosato, Hirotaka (NIMS)   p. 91 (TuA1-4)
Oshiyama, Atsushi (Nagoya Univ.)   p. 111 (TuP1-4)
Oura, Kazuyori (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)

P

Palani, Rajasekaran (Kochi Univ. of Tech.)   p. 35 (MP2-5)
Palani, Rajasekaran (Kochi Univ. of Tech.)   p. 47 (MP2-11)
Palani, Rajasekaran (Kochi Univ. of Tech.)   p. 129 (WA1-2)
Parakatawella, Shalika (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Piedra-Lorenzana, Jose A. (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 175 (ThA2-3)

R

Redwing, Joan M. (Pennsylvania State Univ.)   p. 161 (WP2-3)

S

Sadoh, Taizoh (Kyushu Univ.)   p. 51 (MP2-13)
Sadoh, Taizoh (Kyushu Univ.)   p. 57 (MP2-16)
Saito, Katsuhiko (Saga Univ.)   p. 39 (MP2-7)
Saitoh, Masumi (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Sakai, Akira (Osaka Univ.)   p. 123 (TuP2-5)
Sakai, Akira (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Sakuma, Kiwamu (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Sarker, Md Shamim (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Sarker, Md Shamim (Univ. of Tokyo)   p. 157 (WP2-1)
Sasa, Shigehiko (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)
Sato, Kaisei (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Sato, Masaru (Kitami Inst. of Tech.)   p. 49 (MP2-12)
Sato, Toshikazu (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Schroeder, Thomas (Leibniz-Institut für Kristallzüchtung)   p. 19 (MP1-3)
Schubert, Markus Andreas (IHP)   p. 53 (MP2-14)
Seki, Munetoshi (Univ. of Tokyo)   p. 43 (MP2-9)
Seki, Munetoshi (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Seki, Munetoshi (Univ. of Tokyo)   p. 157 (WP2-1)
Shen, Zhiyuan (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Shibata, Keisuke (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Shibayama, Shigehisa (Nagoya Univ.)   p. 149 (WP1-2)
Shibayama, Shigehisa (Nagoya Univ.)   p. 155 (WP1-5)
Shimizu, Tetsuji (AIST)   p. 71 (MP2-23)
Shimoi, Norihiro (Tohoku Inst. of Tech.)   p. 31 (MP2-3)
Shimomura, Masaru (Shizuoka Univ.)   p. 83 (MP2-29)
Shimura, Takayoshi (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Shimura, Yosuke (Shizuoka Univ./*Currently at imec)   p. 41 (MP2-8)
Shin, Joong-Won (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 159 (WP2-2)
Shiojima, Kenji (Univ. of Fukui)   p. 139 (WA2-3)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 25 (MP1-6)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 87 (TuA1-2)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 111 (TuP1-4)
Shiratani, Masaharu (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Shiratani, Masaharu (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Shiratani, Masaharu (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Shiratani, Masaharu (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Shiratani, Masaharu (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Shojiki, Kanako (Mie Univ./Osaka Univ.)   p. 171 (ThA2-1)
Sibata, Yasushi (Shizuoka Univ.)   p. 87 (TuA1-2)
Sometani, Mitsuru (AIST)   p. 135 (WA2-1)
Sorge, Roland (IHP)   p. 77 (MP2-26)
Sueoka, Koji (Okayama Prefectural Univ.)   p. 21 (MP1-4)
Suzuki, Asato (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Suzuki, Kunifumi (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Suzuki, Masamichi (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Suzuki, Yuichiro (Shinshu Univ.)   p. 63 (MP2-19)

T

Tabata, Hitoshi (Univ. of Tokyo)   p. 43 (MP2-9)
Tabata, Hitoshi (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Tabata, Hitoshi (Univ. of Tokyo)   p. 157 (WP2-1)
Tachibana, Masaru (Yokohama City Univ.)   p. 107 (TuP1-2)
Takachi, Toshiki (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Takahashi, Kota (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)
Takeo, Atsushi (Osaka Univ.)   p. 131 (WA1-3)
Takeyama, Mayumi B. (Kitami Inst. of Tech.)   p. 49 (MP2-12)
Tampo, Hitoshi (AIST)   p. 67 (MP2-21)
Tanaka, Shun-Ichiro (Tohoku Univ.)   p. 31 (MP2-3)
Tanaka, Tooru (Saga Univ.)   p. 39 (MP2-7)
Tang, Siyi (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 23 (MP1-5)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 53 (MP2-14)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 101 (TuA2-5)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 151 (WP1-3)
Tatebayashi, Jun (Osaka Univ.)   p. 131 (WA1-3)
Tatsuoka, Hirokazu (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Terada, Norio (Kagoshima Univ.)   p. 67 (MP2-21)
Terada, Norio (Kagoshima Univ.)   p. 145 (WP1-1)
Terada, Tsukasa (Osaka Univ.)   p. 55 (MP2-15)
Terao, Kenyu (Univ. of Tokyo)   p. 157 (WP2-1)
Terasako, Tomoaki (Ehime Univ.)   p. 27 (MP2-1)
Tetsuka, Junya (Saga Univ.)   p. 39 (MP2-7)
Thean, Aaron (National Univ. of Singapore)   p. 93 (TuA2-1)
Tillack, Bernd (IHP/Tech. Univ. Berlin)   p. 53 (MP2-14)
Tohei, Tetsuya (Osaka Univ.)   p. 123 (TuP2-5)
Tohei, Tetsuya (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)
Tokumasu, Takashi (Tohoku Univ.)   p. 103 (TuP1-1)
Tomita, Ami (Chiba Univ.)   p. 97 (TuA2-3)
Toshiyoshi, Hiroshi (Univ. of Tokyo)   p. 87 (TuA1-2)
Trainor, Nicholas (Pennsylvania State Univ.)   p. 161 (WP2-3)
Tsuchiya, Tetsuo (AIST)   p. 107 (TuP1-2)
Tsuchiya, Tetsuo (AIST)   p. 119 (TuP2-3)
Tsuji, Ryoya (Nagoya Univ.)   p. 99 (TuA2-4)
Tsujiguchi, Ryota (Tokyo City Univ.)   p. 79 (MP2-27)

U

Uematsu, Yuto (Osaka Univ.)   p. 55 (MP2-15)
Uene, Naoya (Tohoku Univ.)   p. 103 (TuP1-1)
Uesugi, Kenjiro (Mie Univ.)   p. 171 (ThA2-1)
Urakami, Noriyuki (Shinshu Univ.)   p. 63 (MP2-19)
Usami, Noritaka (Nagoya Univ.)   p. 59 (MP2-17)
Usami, Shigeyoshi (Osaka Univ.)   p. 133 (WA1-4)

W

Wada, Hideo (Osaka Inst. of Tech.)   p. 37 (MP2-6)
Wakahara, Akihiro (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Wang, Dong (Kyushu Univ.)   p. 75 (MP2-25)
Watanabe, Heiji (Osaka Univ.)   p. 135 (WA2-1)
Wen, Wei-Chen (Kyushu Univ.)   p. 75 (MP2-25)

X

Xiao, Shiyu (Mie Univ.)   p. 171 (ThA2-1)

Y

Yagi, Masakazu (National Inst. of Tech., Kagawa College)   p. 27 (MP2-1)
Yamada, Shigeru (Gifu Univ.)   p. 173 (ThA2-2)
Yamaguchi, Iwao (AIST)   p. 119 (TuP2-3)
Yamahara, Hiroyasu (Univ. of Tokyo)   p. 43 (MP2-9)
Yamahara, Hiroyasu (Univ. of Tokyo)   p. 45 (MP2-10)
Yamahara, Hiroyasu (Univ. of Tokyo)   p. 157 (WP2-1)
Yamamoto, Akihiro (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Yamamoto, Keisuke (Kyushu Univ.)   p. 51 (MP2-13)
Yamamoto, Keisuke (Kyushu Univ.)   p. 75 (MP2-25)
Yamamoto, Riko (Shizuoka Univ.)   p. 41 (MP2-8)
Yamamoto, Tetsuya (Kochi Univ. of Tech.)   p. 27 (MP2-1)
Yamamoto, Tetsuya (Kochi Univ. of Tech.)   p. 35 (MP2-5)
Yamamoto, Tetsuya (Kochi Univ. of Tech.)   p. 47 (MP2-11)
Yamamoto, Tetsuya (Kochi Univ. of Tech.)   p. 129 (WA1-2)
Yamamoto, Yuji (IHP)   p. 53 (MP2-14)
Yamamoto, Yuma (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Yamane, Keisuke (Toyohashi Univ. of Tech.)   p. 69 (MP2-22)
Yamashita, Daisuke (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Yamashita, Naoto (Kyushu Univ.)   p. 33 (MP2-4)
Yamashita, Naoto (Kyushu Univ.)   p. 117 (TuP2-2)
Yamashita, Naoto (Kyushu Univ.)   p. 121 (TuP2-4)
Yamashita, Naoto (Kyushu Univ.)   p. 143 (WA2-5)
Yamashita, Naoto (Kyushu Univ.)   p. 163 (WP2-4)
Yamato, Reo (Osaka Univ.)   p. 131 (WA1-3)
Yang, Tianlin (Univ. of Tokyo)   p. 141 (WA2-4)
Yasuhara, Shigeo (Japan Advanced Chemicals)   p. 103 (TuP1-1)
Yasutake, Yuhsuke (Univ. of Tokyo)   p. 153 (WP1-4)
Yeh, Wenchang (Shimane Univ.)   p. 73 (MP2-24)
Yoshigoe, Akitaka (Japan Atomic Energy Agency)   p. 135 (WA2-1)
Yoshimoto, Masahiro (Kyoto Inst. of Tech.)   p. 65 (MP2-20)
Yoshimura, Yoko (Kioxia)   p. 85 (TuA1-1)

Z

Zaitsu, Masaru (Japan Advanced Chemicals)   p. 103 (TuP1-1)