(ȥåץڡ)

ŻҥǥХ̥ƥΥ ץǥХʪ (28󸦵)
Ժ


   A  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  S  T  U  W  Y  
          
        
        
          
      
        
      
      
  

A

Abe, Katsuki (Waseda Univ.)   p. 163 (P-9)
Abe, Kazuya (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Ago, Hiroki (Kyushu Univ.)   p. 107 (8-1)
Akimoto, Ryo (Tohoku Univ.)   p. 141 (P-4)
Aoki, Nobuyuki (Chiba Univ.)   p. 175 (P-12)
Arai, Shuhei (Waseda Univ.)   p. 65 (6-2)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 37 (1-4)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 59 (6-1)
Asami, Masataka (Tokyo City Univ.)   p. 213 (P-20)
Azuma, Junpei (Saga Univ.)   p. 151 (P-6)

C

Cheng, Hao (Meiji Univ./NIMS)   p. 81 (6-5)
Chikyow, Toyohiro (NIMS)   p. 81 (6-5)
Chikyow, Toyohiro (NIMS)   p. 171 (P-11)
Cho, Sanghun (Chiba Univ.)   p. 217 (P-21)

D

Daimon, Yuki (Meiji Univ./NIMS)   p. 171 (P-11)

E

Endoh, Tetsuo (Tohoku Univ.)   p. 37 (1-4)

F

Fukata, Naoki (NIMS/Univ. of Tsukuba)   p. 201 (P-17)

G

Goshima, Kazuki (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)

H

Hamai, Takamasa (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Harashima, Yosuke (NAIST)   p. 37 (1-4)
Hashiguchi, Gen (Shizuoka Univ.)   p. 59 (6-1)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 135 (P-3)
Higa, Yudai (NAIST)   p. 115 (8-3)
Higashi, Yusuke (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Higashiwaki, Masataka (Osaka Metropolitan Univ.)   (3-1)
Hoga, Takeshi (National Inst. of Tech., Tsuruoka Collage)   p. 81 (6-5)
Horiba, Daisuke (Chiba Univ.)   p. 175 (P-12)
Horiguchi, Naoto (imec)   p. 45 (4-1)
Hoshihara, Masaki (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Hoshina, Takumi (Waseda Univ.)   p. 65 (6-2)

I

Ichihara, Reika (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Ichikawa, Ryota (NAIST)   p. 115 (8-3)
Ichikawa, Ryota (NAIST)   p. 155 (P-7)
Imai, Yuki (Nagoya Univ.)   p. 223 (P-22)
Imai, Yuki (Nagoya Univ.)   p. 229 (P-23)
Inoue, Fumihiro (Yokohama National Univ.)   p. 1 (T-1)
Inoue, Masao (Renesas Electronics)   p. 147 (P-5)
Irokawa, Yoshihiro (NIMS)   p. 159 (P-8)
Ishiguro, Takuma (Saginomiya Seisakusho)   p. 59 (6-1)
Ishikawa, Ryousuke (Tokyo City Univ.)   p. 125 (P-1)
Ito, Kazuhiro (Osaka Univ.)   p. 159 (P-8)
Ito, Shunichi (Tokyo City Univ.)   p. 125 (P-1)
Iwata, Jun-Ichi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 101 (7-4)

K

Kakushima, Kuniyuki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 31 (1-3)
Kamimuta, Yuuichi (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Kashizaki, Tsubasa (Waseda Univ.)   p. 65 (6-2)
Katoh, Yukako (AIST)   p. 155 (P-7)
Kawabata, Shiro (AIST)   p. 53 (5-1)
Kawaguchi, Yusuke (Toshiba Electronic Devices & Storage)   (3-1)
Ke, Mengnan (Chiba Univ.)   p. 175 (P-12)
̴ [Ke, Mengnan] ( [Chiba Univ.])   p. 205 (P-18)
̴ [Ke, Mengnan] ( [Chiba Univ.])   p. 209 (P-19)
Kimura, Keisuke (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Kimura, Shinji (Renesas Electronics)   p. 147 (P-5)
Kirihara, Yoshiharu (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)
Kirihara, Yoshiharu (Tokyo City Univ.)   p. 125 (P-1)
Kirihara, Yoshiharu (Tokyo City Univ.)   p. 213 (P-20)
Kita, Koji (Univ. of Tokyo)   p. 27 (1-2)
Kobayashi, Takuma (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Koide, Yasuo (NIMS)   p. 159 (P-8)
Koike, Atsuyoshi (Rapidus)   p. 43 (2-1)
Komatsu, Naoki (Kobe Univ.)   p. 75 (6-4)
Kuniyoshi, Mizuki (ULVAC-Osaka Univ. Joint Research Laboratory for Future Technology/Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Kuroda, Rihito (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Kuroda, Rihito (Tohoku Univ.)   p. 141 (P-4)
Kurosawa, Masashi (Nagoya Univ.)   p. 167 (P-10)

L

[Lee, Tsung-En] ( [Univ. of Tokyo])   p. 205 (P-18)
[Lee, Tsung-En] ( [Univ. of Tokyo])   p. 209 (P-19)

M

Machida, Masatake (Scienta Omicron)   p. 129 (P-2)
Maeda, Tatsuro (AIST)   p. 201 (P-17)
Mahfuz, Md Mehdee Hasan (Waseda Univ.)   p. 167 (P-10)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 189 (P-15)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 195 (P-16)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 223 (P-22)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 229 (P-23)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 27 (1-2)
Matsuki, Takeo (Waseda Univ./AIST)   p. 65 (6-2)
Matsuki, Takeo (AIST)   p. 163 (P-9)
Matsuki, Takeo (AIST)   p. 167 (P-10)
Matsumura, Ryo (NIMS)   p. 201 (P-17)
Matsuo, Kazuhiro (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Matsushita, Keigo (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Matsushita, Keigo (Nagoya Univ.)   p. 195 (P-16)
Matsushita, Yu-ichiro (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 101 (7-4)
Mawaki, Takezo (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Mawaki, Takezo (Tohoku Univ.)   p. 141 (P-4)
Migita, Shinji (AIST)   p. 27 (1-2)
Miki, Kazushi (Univ. of Hyogo)   p. 155 (P-7)
Mineoi, Susumu (Mazda)   p. 129 (P-2)
Mitani, Yuichiro (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)
Mitani, Yuichiro (Tokyo City Univ.)   p. 95 (7-3)
Mitsuda, Hidemi (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Mitsuya, Hiroyuki (Saginomiya Seisakusho)   (3-1)
Mitsuya, Hiroyuki (Saginomiya Seisakusho)   p. 59 (6-1)
Miyagawa, Hidenori (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Miyake, Yuma (Waseda Univ.)   p. 163 (P-9)
Miyata, Hiroaki (Toray Research Center)   p. 151 (P-6)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 189 (P-15)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 195 (P-16)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 223 (P-22)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 229 (P-23)
Morishita, Keisuke (Nagoya Univ.)   p. 37 (1-4)
Morita, Yukinori (AIST)   p. 27 (1-2)

N

Nabatame, Toshihide (NIMS)   p. 27 (1-2)
Nabatame, Toshihide (NIMS)   p. 159 (P-8)
Nagata, Takahiro (NIMS)   p. 27 (1-2)
Nagata, Takahiro (NIMS/Meiji Univ.)   p. 81 (6-5)
Nagata, Takahiro (NIMS/Meiji Univ.)   p. 171 (P-11)
Nakagawa, Kiyokazu (ABIT Technologies)   p. 95 (7-3)
Nakagawa, Kiyokazu (ABIT Technologies)   p. 213 (P-20)
Nakasaki, Yasushi (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 69 (6-3)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 217 (P-21)
Nanataki, Fugo (Nagoya Univ.)   p. 101 (7-4)
Nishihara, Tappei (Meiji Univ.)   p. 125 (P-1)
Nishimura, Shunsuke (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Nishimura, Shunsuke (Nagoya Univ.)   p. 189 (P-15)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 125 (P-1)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 213 (P-20)

O

Ogura, Atsushi (Meiji Univ./Meiji Renewable Energy Laboratory)   p. 81 (6-5)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ.)   p. 125 (P-1)
Ogura, Sstushi (Meiji Univ.)   p. 171 (P-11)
Ohata, Yoshiki (Nagoya Univ.)   p. 59 (6-1)
Ohgami, Tasuku (NAIST)   p. 155 (P-7)
Ohmoto, Mizuho (Kobe Univ.)   p. 75 (6-4)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 189 (P-15)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 195 (P-16)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 229 (P-23)
Okazaki, Tatsuki (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)
Okumura, Hayato (NAIST)   p. 115 (8-3)
Okumura, Hayato (NAIST)   p. 155 (P-7)
Okuno, Kenya (NAIST)   p. 155 (P-7)
Omata, Haruto (Tokyo City Univ.)   p. 95 (7-3)
Onaya, Takashi (AIST/NIMS/JSPS Research Fellow PD/Univ. of Tokyo)   p. 27 (1-2)
Onaya, Takashi (NIMS)   p. 159 (P-8)
Ono, Tomoya (Kobe Univ.)   p. 75 (6-4)
Oshiyama, Atsushi (Nagoya Univ.)   p. 101 (7-4)
Ota, Hiroyuki (AIST)   p. 27 (1-2)

S

Saito, Koga (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Saitoh, Masumi (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Sakai, Taiki (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Sakamoto, Kazuyuki (Osaka Univ.)   p. 115 (8-3)
Sakanashi, Kohei (Chiba Univ.)   p. 175 (P-12)
Sakata, Tomohiro (Toray Research Center)   p. 151 (P-6)
Sakuma, Kiwamu (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Saputro, Rahmat Hadi (NIMS/Univ. of Tsukuba)   p. 201 (P-17)
Sawada, Keisuke (Toray Research Center)   p. 151 (P-6)
Sawada, Tomomi (NIMS)   p. 159 (P-8)
Sawano, Kentarou (Tokyo City Univ./ABIT Technologies)   p. 213 (P-20)
Schubert, Markus Andreas (IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik)   p. 223 (P-22)
Shibata, Yasushi (Shizuoka Univ.)   p. 59 (6-1)
Shimizu, Rintaro (Univ. of Tsukuba)   p. 135 (P-3)
Shimizu, Ryo (Univ. of Tsukuba)   p. 135 (P-3)
Shimura, Takayoshi (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ./Tohoku Univ.)   p. 37 (1-4)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 59 (6-1)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 101 (7-4)
Shirasaki, Yasuhiro (Hitachi Research and Development Group)   p. 121 (8-4)
Shoji, Minami (Hitachi Research and Development Group)   p. 121 (8-4)
Suga, Tadatomo (Meisei Univ./Research Association for Advanced Systems (RaaS))   p. 49 (4-2)
Sugawa, Shigetoshi (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Sugawa, Shigetoshi (Tohoku Univ.)   p. 141 (P-4)
Sumida, Hirosuke (Mazda)   p. 129 (P-2)
Suwa, Tomoyuki (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)
Suzuki, Kunifumi (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Suzuki, Masamichi (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Suzuki, Satoru (Univ. of Hyogo)   p. 129 (P-2)
Suzuki, Tatsuhiko (Tohoku Univ.)   p. 89 (7-2)

T

Takagi, Shinichi (Univ. of Tokyo)   p. 205 (P-18)
Takagi, Shinichi (Univ. of Tokyo)   p. 209 (P-19)
Takahashi, Kota (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Takahashi, Makoto (Osaka Univ.)   p. 159 (P-8)
Takeda, Sakura (NAIST)   p. 115 (8-3)
Takeda, Sakura N. (NAIST)   p. 155 (P-7)
Takenaka, Mitsuru (Univ. of Tokyo)   p. 205 (P-18)
Takenaka, Mitsuru (Univ. of Tokyo)   p. 209 (P-19)
Tanaka, Hiroyasu (KIOXIA)   p. 85 (7-1)
Tanaka, Nobuyuki (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 177 (P-13)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 183 (P-14)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 189 (P-15)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 195 (P-16)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 223 (P-22)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 229 (P-23)
Teramoto, Akinobu (Hiroshima Univ.)   p. 89 (7-2)
Tillack, Bernd (IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik)   p. 223 (P-22)
Toko, Kaoru (Univ. of Tsukuba)   (3-1)
Tomita, Ami (Chiba Univ.)   p. 69 (6-3)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 65 (6-2)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 163 (P-9)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 167 (P-10)
ȡץ饵ȥݥ ǥå [Toprasertpong, Kasidit] ( [Univ. of Tokyo])   p. 205 (P-18)
ȡץ饵ȥݥ ǥå [Toprasertpong, Kasidit] ( [Univ. of Tokyo])   p. 209 (P-19)
Toshiyoshi, Hiroshi (Univ. of Tokyo)   p. 59 (6-1)
Toyoda, Satoshi (Tohoku Univ.)   p. 129 (P-2)
Tsukagoshi, Kazuhito (NIMS)   p. 27 (1-2)
Tsukagoshi, Kazuhito (NIMS)   p. 159 (P-8)
Tsutsui, Kazuo (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 115 (8-3)
Tsutsumi, Tomoya (Tokyo City Univ.)   p. 31 (1-3)

U

Ueda, Shigenori (NIMS)   p. 81 (6-5)
Uemoto, Mitsuharu (Kobe Univ.)   p. 75 (6-4)

W

Watanabe, Akira (Tokyo City Univ.)   p. 213 (P-20)
Watanabe, Heiji (Osaka Univ.)   p. 109 (8-2)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 65 (6-2)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 163 (P-9)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 167 (P-10)

Y

Yamada, Keiichi (Toray Research Center)   p. 151 (P-6)
Yamaguchi, Tadashi (Renesas Electronics)   p. 147 (P-5)
Yamamoto, Isamu (Saga Univ.)   p. 151 (P-6)
Yamamoto, Yuji (IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik)   p. 223 (P-22)
Yamanaka, Toshiroh (Kyoto Univ.)   p. 155 (P-7)
Yasui, Akira (JASRI)   p. 213 (P-20)
Yokoyama, Kazushi (Univ. of Hyogo)   p. 129 (P-2)
Yoshigoe, Akitaka (Japan Atomic Energy Agency)   p. 129 (P-2)
Yoshikawa, Akira (Tohoku Univ.)   p. 129 (P-2)
Yoshimura, Masashi (SPring-8 Service)   p. 129 (P-2)
Yoshimura, Yoko (KIOXIA)   p. 25 (1-1)
Yukawa, Ryu (Osaka Univ.)   p. 115 (8-3)

Ƿ ()   p. 175 (P-12)
()   p. 141 (P-4)
㶿 ()   p. 107 (8-1)
(Ի)   p. 213 (P-20)
ʿ ()   p. 151 (P-6)
()   p. 109 (8-2)
()   p. 163 (P-9)
ʿ ()   p. 65 (6-2)
ʿ (̾)   p. 37 (1-4)
ʿ (̾)   p. 59 (6-1)

μͤ (Ի)   p. 125 (P-1)
й ()   p. 59 (6-1)
(NAIST)   p. 115 (8-3)
(NAIST)   p. 155 (P-7)
Ը ()   p. 25 (1-1)
ƣ ()   p. 159 (P-8)
ƣ Ӱ (Ի)   p. 125 (P-1)
(͹)   p. 1 (T-1)
ͺ (ͥ쥯ȥ˥)   p. 147 (P-5)
ͧ (̾)   p. 223 (P-22)
ͧ (̾)   p. 229 (P-23)
˧ (NIMS)   p. 159 (P-8)
(칩)   p. 101 (7-4)

ŵ (NIMS)   p. 81 (6-5)
()   p. 75 (6-4)

ƣ ůϺ ()   p. 37 (1-4)

(NAIST)   p. 155 (P-7)
(̾)   p. 177 (P-13)
(̾)   p. 183 (P-14)
(̾)   p. 189 (P-15)
(̾)   p. 195 (P-16)
(̾)   p. 229 (P-23)
͵Ƿ ()   p. 27 (1-2)
Ȫ ĵ (̾)   p. 59 (6-1)
()   p. 75 (6-4)
(Ի)   p. 31 (1-3)
(NAIST)   p. 155 (P-7)
¼ ͦ (NAIST)   p. 115 (8-3)
¼ ͦ (NAIST)   p. 155 (P-7)
̺ (/MREL)   p. 81 (6-5)
̺ ()   p. 125 (P-1)
̺ ()   p. 171 (P-11)
(̾)   p. 101 (7-4)
(/NIMS/ܳؽѿ̸PD/)   p. 27 (1-2)
(NIMS)   p. 159 (P-8)
()   p. 75 (6-4)
(Ի)   p. 95 (7-3)

()   p. 175 (P-12)
ˮǷ (칩)   p. 31 (1-3)
()   p. 65 (6-2)
ƣ ͭ ()   p. 155 (P-7)
̶ ͺ ()   p. 25 (1-1)
ͺ ()   (3-1)
Ȫ Ϻ ()   p. 53 (5-1)

¿ Ƿ ()   p. 27 (1-2)
¼ ͤ (̾)   p. 183 (P-14)
¼ (ͥ쥯ȥ˥)   p. 147 (P-5)
͸ ˧ (Ի)   p. 31 (1-3)
͸ ˧ (Ի)   p. 125 (P-1)
͸ ˧ (Ի)   p. 213 (P-20)

Ԣ ˾ (Хå̤赻ѶƯ/)   p. 109 (8-2)
()   p. 89 (7-2)
()   p. 141 (P-4)

ߵ (Rapidus)   p. 43 (2-1)
(NIMS)   p. 159 (P-8)
(Ի)   p. 31 (1-3)
()   p. 109 (8-2)
ľ ()   p. 75 (6-4)

ƣ ()   p. 89 (7-2)
ƣ ()   p. 25 (1-1)
(̾)   p. 177 (P-13)
͵ (ꥵ󥿡)   p. 151 (P-6)
ʿ ()   p. 175 (P-12)
Ƿ ()   p. 115 (8-3)
״ ()   p. 25 (1-1)
ץȥ ϥޥ ϥǥ (NIMS/)   p. 201 (P-17)
߷ (ꥵ󥿡)   p. 151 (P-6)
߷ (NIMS)   p. 159 (P-8)
߷ Ϻ (Ի/ӥåȡƥΥ)   p. 213 (P-20)

(Ų)   p. 59 (6-1)
ű ()   p. 135 (P-3)
Ϻ ()   p. 135 (P-3)
¼ ָ ()   p. 109 (8-2)
(Ω)   p. 121 (8-4)
(̾/)   p. 37 (1-4)
(̾)   p. 59 (6-1)
(̾)   p. 101 (7-4)
ݹ (Ω)   p. 121 (8-4)

ܲ ͣ (/üƥൻѸȹ)   p. 49 (4-2)
()   p. 89 (7-2)
()   p. 141 (P-4)
ʸ ()   p. 25 (1-1)
ů (ʼ˸Ω)   p. 129 (P-2)
ãɧ ()   p. 89 (7-2)
ƻ ()   p. 25 (1-1)
ʹ (ޥĥ)   p. 129 (P-2)
ˬ Ƿ ()   p. 89 (7-2)

(/NIMS)   p. 81 (6-5)

ʹ (/NIMS)   p. 171 (P-11)
IJ Ƿ (̾)   p. 177 (P-13)
IJ Ƿ (̾)   p. 183 (P-14)
IJ Ƿ (̾)   p. 189 (P-15)
IJ Ƿ (̾)   p. 195 (P-16)
IJ Ƿ (̾)   p. 223 (P-22)
IJ Ƿ (̾)   p. 229 (P-23)
()   p. 205 (P-18)
()   p. 209 (P-19)
ⶶ ()   p. 25 (1-1)
ⶶ ()   p. 159 (P-8)
(NAIST)   p. 115 (8-3)
(NAIST)   p. 155 (P-7)
()   p. 205 (P-18)
()   p. 209 (P-19)
()   p. 109 (8-2)
()   p. 85 (7-1)

ε ˭͵ (NIMS)   p. 81 (6-5)
ε ˭͵ (NIMS)   p. 171 (P-11)
ͷ ()   p. 217 (P-21)

ͱ (NIMS)   p. 27 (1-2)
ͱ (NIMS)   p. 159 (P-8)
(칩)   p. 115 (8-3)
(Ի)   p. 31 (1-3)

Ͽ ()   p. 89 (7-2)

Թ ()   (3-1)
ǯ ()   p. 59 (6-1)
()   p. 69 (6-3)
͵ ()   p. 65 (6-2)
͵ ()   p. 163 (P-9)
˭ һ ()   p. 129 (P-2)

(ӥåȡƥΥ)   p. 213 (P-20)
(ӥåȡƥΥ)   p. 95 (7-3)
()   p. 25 (1-1)
Ĺ (NIMS)   p. 27 (1-2)
Ĺ (NIMS/)   p. 81 (6-5)
Ĺ (NIMS/)   p. 171 (P-11)
滳 δ ()   p. 69 (6-3)
滳 δ ()   p. 217 (P-21)
(̾)   p. 101 (7-4)
ӽ (NIMS)   p. 27 (1-2)
ӽ (NIMS)   p. 159 (P-8)

ãʿ ()   p. 125 (P-1)
¼ ٲ (̾)   p. 183 (P-14)
¼ ٲ (̾)   p. 189 (P-15)

ʿ (Ի)   p. 31 (1-3)
ʿ (Ի)   p. 125 (P-1)
ʿ (Ի)   p. 213 (P-20)

(Ų)   p. 59 (6-1)
ϡ δ ()   p. 135 (P-3)
Ͱ ()   p. 25 (1-1)
Dz (NAIST)   p. 37 (1-4)

ͧ (NAIST)   p. 115 (8-3)
ͪ ()   p. 25 (1-1)
(Ω)   (3-1)

ľ (NIMS/)   p. 201 (P-17)

(Წ)   p. 81 (6-5)
ݲ ()   p. 65 (6-2)
()   p. 109 (8-2)
پ ()   p. 175 (P-12)

äϺ ()   p. 201 (P-17)
Ҹ ŵ (̾)   p. 177 (P-13)
Ҹ ŵ (̾)   p. 183 (P-14)
Ҹ ŵ (̾)   p. 189 (P-15)
Ҹ ŵ (̾)   p. 195 (P-16)
Ҹ ŵ (̾)   p. 223 (P-22)
Ҹ ŵ (̾)   p. 229 (P-23)
Į (󥿥ߥ)   p. 129 (P-2)
Ÿ ()   p. 25 (1-1)
()   p. 27 (1-2)
ͺ (/)   p. 65 (6-2)
ͺ ()   p. 163 (P-9)
(̾)   p. 177 (P-13)
(̾)   p. 195 (P-16)
ͺϺ (칩)   p. 101 (7-4)
¼ μ (NIMS)   p. 201 (P-17)
¢ ()   p. 89 (7-2)
¢ ()   p. 141 (P-4)

(ʼ˸Ω)   p. 155 (P-7)
()   p. 27 (1-2)
ë ʹϺ (Ի)   p. 31 (1-3)
ë ʹϺ (Ի)   p. 95 (7-3)
̤ ()   p. 89 (7-2)
͵ ()   (3-1)
͵ ()   p. 59 (6-1)
(ޥĥ)   p. 129 (P-2)
ŵ ()   p. 25 (1-1)
ͳ ()   p. 163 (P-9)
(̾)   p. 177 (P-13)
(̾)   p. 183 (P-14)
(̾)   p. 189 (P-15)
(̾)   p. 195 (P-16)
(̾)   p. 223 (P-22)
(̾)   p. 229 (P-23)
(ꥵ󥿡)   p. 151 (P-6)

ʹ (̾)   p. 37 (1-4)
§ ()   p. 27 (1-2)

ݰ (⵱ٸʳظ楻󥿡)   p. 213 (P-20)
ľ (ͥ쥯ȥ˥)   p. 147 (P-5)
ɰ (ꥵ󥿡)   p. 151 (P-6)
Ϻ ()   p. 155 (P-7)
ͦ ()   p. 151 (P-6)

ζ ()   p. 115 (8-3)

» (ʼ˸Ω)   p. 129 (P-2)
()   p. 129 (P-2)
ȱ δ ()   p. 129 (P-2)
¼ (ץ󥰥ȥӥ)   p. 129 (P-2)
¼ ()   p. 25 (1-1)

(Ի)   p. 213 (P-20)
()   p. 65 (6-2)
()   p. 163 (P-9)
ʿ ()   p. 109 (8-2)