(ȥåץڡ)

ŻҥǥХ̥ƥΥ ץǥХʪ (26󸦵)
Ժ


   A  B  C  D  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
          
        
          
        
      
        
        
    
  
  

A

Abe, Katsuki (Waseda Univ.)   p. 169 (P-17)
Abe, Kotaro (Univ. of Tsukuba)   p. 151 (P-13)
Akiyama, Toru (Mie Univ.)   p. 69 (9-2)
Amo, Atsushi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Arai, Kazuaki (Chiba Univ.)   p. 99 (P-2)
Arai, Tetsuji (Abit Technologies)   p. 127 (P-7)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 19 (2-3)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 45 (7-2)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 51 (7-3)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 99 (P-2)
Arimura, Hiroaki (imec)   p. 35 (4-1)
Ayob, Nur Idayu (Islamic International Univ. Malaysia)   p. 141 (P-11)

B

Ban, Yoshisuke (RIKEN)   p. 91 (10-3)
Brus, S. (imec)   p. 35 (4-1)

C

Capogreco, E. (imec)   p. 35 (4-1)
Chasin, A. (imec)   p. 35 (4-1)
Chikyow, Toyohiro (NIMS)   p. 205 (P-25)
Chiyozono, Masanori (Kyushu Univ.)   p. 131 (P-8)
Cho, Sanghun (Chiba Univ.)   p. 109 (P-4)
Chokawa, Kenta (Nagoya Univ.)   p. 45 (7-2)
Chokawa, Kenta (Nagoya Univ.)   p. 51 (7-3)
Chokawa, Kenta (Institute of Materials and Systems for Sustainability)   p. 177 (P-19)
Chokawa, Kenta (Nagoya Univ.)   p. 201 (P-24)
Chung, Gishi (Tokyo Electron)   (5-3)
Conard, T. (imec)   p. 35 (4-1)

D

Doi, Takuma (Nagoya Univ.)   p. 75 (9-3)

E

Endoh, Tetsuo (Tohoku Univ.)   p. 19 (2-3)

F

Franco, J. (imec)   p. 35 (4-1)
Fukata, Naoki (NIMS)   p. 63 (8-3)
Fukata, Naoki (Univ. of Tsukuba)   p. 133 (P-9)

H

Hanada, Takashi (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Hara, Ryutaro (Kyushu Univ.)   p. 131 (P-8)
Harada, Shinsuke (AIST)   p. 173 (P-18)
Harada, Shinsuke (AIST)   p. 181 (P-20)
Harada, Shinsuke (AIST)   p. 191 (P-22)
Hasan, Mahfuz (Waseda Univ.)   p. 169 (P-17)
Hasegawa, Ryosuke (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Hashiguchi, Gen (Shizuoka Univ.)   p. 45 (7-2)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 151 (P-13)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 161 (P-15)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 191 (P-22)
Hatakeyama, Tetsuo (Toyama Prefectural Univ.)   p. 173 (P-18)
Hatakeyama, Tetsuo (Toyama prefectural Univ.)   p. 181 (P-20)
Hernandez-Arriaga, Heber (Univ. of Texas, Dallas)   p. 31 (3-2)
Hirai, Hirohisa (AIST)   p. 173 (P-18)
HIrai, Hirohisa (AIST)   p. 181 (P-20)
Hirai, Hirohisa (AIST)   p. 191 (P-22)
Hirao, Shuhei (Waseda Univ.)   p. 165 (P-16)
Horiguchi, N. (imec)   p. 35 (4-1)
Hoshii, Takuya (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)
Hosoi, Takuji (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)

I

Ide, Takashi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Iizuka, Shota (AIST)   p. 91 (10-3)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Inagaki, Takeshi J (Quemix)   p. 141 (P-11)
Inokawa, Hiroshi (Shizuoka Univ.)   p. 165 (P-16)
Inoue, Masao (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Ishibashi, Keiji (COMET)   p. 205 (P-25)
Ishimaru, Kazunari (Kioxia)   (5-4)
Ito, Tomonori (Mie Univ.)   p. 69 (9-2)
Izunome, Koji (GlobalWafers Japan)   (5-2)

J

Jin, Zhicheng (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Jung, Yong Chan (Univ. of Texas, Dallas)   p. 31 (3-2)

K

Kageshima, Hiroyuki (Shimane Univ.)   p. 69 (9-2)
Kakushima, Kuniyuki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 157 (P-14)
Kakushima, Kuniyuki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)
Kamada, Kei (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Kangawa, Yoshihiro (Nagoya Univ./Kyushu Univ.)   p. 51 (7-3)
kataoka, Atsushi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 157 (P-14)
Katayama, Kazuaki (Waseda Univ.)   p. 165 (P-16)
Kawahara, Satoshi (Kyushu Univ.)   p. 61 (8-2)
Kim, Harrison S. (Univ. of Texas, Dallas)   p. 31 (3-2)
Kim, Jiyoung (Univ. of Texas, Dallas)   p. 31 (3-2)
Kojima, Toshiya (Tohoku Univ.)   p. 137 (P-10)
Konishi, kenta (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Kunihiro, Takafumi (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Kunimune, Yorinobu (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Kurosaki, Maho (NAIST)   p. 147 (P-12)
Kurosawa, Shunsuke (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Kusaba, Akira (Kyushu Univ.)   p. 51 (7-3)

L

Liu, Sen (Kyushu Univ.)   p. 61 (8-2)

M

Ma, Shuaizhe (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Machida, Masatake (Scienta Omicron)   p. 85 (10-2)
Maekawa, Keiichi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Maemura, Hideki (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Mangold, Maximilian (Univ. of Regensburg)   p. 147 (P-12)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 79 (10-1)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 165 (P-16)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 169 (P-17)
Matsuki, Takeo (AIST)   p. 79 (10-1)
Matsuki, Takeo (AIST)   p. 165 (P-16)
Matsuki, Takeo (AIST)   p. 169 (P-17)
Matsumura, Ryo (NIMS)   p. 63 (8-3)
Matsumura, Ryo (NIMS)   p. 133 (P-9)
Matsuura, Masazumi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Mesaki, Kohei (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Minami, Ko (NAIST)   p. 147 (P-12)
Mineoi, Susumu (Mazda)   p. 85 (10-2)
Mitard, J. (imec)   p. 35 (4-1)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Mizobata, Hidetoshi (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)
Mizutani, Kazuto (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)
Mohan, Jaidah (Univ. of Texas, Dallas)   p. 31 (3-2)
Mori, Takahiro (AIST)   p. 91 (10-3)
Morita, Masaya (Meiji Univ./NIMS)   p. 205 (P-25)
Moriyama, Satoshi (Tokyo Denki Univ.)   p. 91 (10-3)

N

Nabatame, Toshihide (NIMS)   p. 31 (3-2)
Nagano, Jotaro (Nagoya Univ.)   p. 15 (2-2)
Nagashio, Kosuke (Univ. of Tokyo)   p. 137 (P-10)
Nagata, Takahiro (NIMS)   (5-1)
Nagata, Takahiro (NIMS)   p. 31 (3-2)
Nagata, Takahiro (NIMS)   p. 205 (P-25)
Nakagawa, Kiyokazu (Tokyo City Univ.)   p. 127 (P-7)
Nakamura, Kohji (Mie Univ.)   p. 69 (9-2)
Nakanishi, Toru (Nagoya Univ.)   p. 45 (7-2)
Nakashima, Hiroshi (Kyushu Univ.)   p. 57 (8-1)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 15 (2-2)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 75 (9-3)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 99 (P-2)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 103 (P-3)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 109 (P-4)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 185 (P-21)
Nishimoto, Akira (Chiba Univ.)   p. 185 (P-21)
Nishimura, Keisuke (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)
Nishimura, Tomonori (Univ. of Tokyo)   p. 137 (P-10)
Niwa, Masaaki (Univ. of Tokyo)   p. 137 (P-10)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 157 (P-14)
Nozaki, Mikito (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)

O

Oda, Kaito (Waseda Univ.)   p. 169 (P-17)
Ogata, Masashi (Univ. of Tsukuba)   p. 161 (P-15)
Ogawa, Shingo (Toray Research Center)   (5-1)
Ogawa, Yutaro (Nagoya Univ.)   p. 19 (2-3)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ./MREL)   p. 31 (3-2)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ.)   p. 205 (P-25)
Ohara, Takahiro (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Ohashi, Yuji (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Ohmori, Kazuyuki (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Oikawa, Takuya (Chiba Univ.)   p. 103 (P-3)
Oka, Hiroshi (AIST)   p. 91 (10-3)
Okamoto, Dai (Univ. of Tsukuba)   p. 173 (P-18)
Okamoto, Dai (Tsukuba Univ.)   p. 181 (P-20)
Okamoto, Mitsuo (AIST)   p. 173 (P-18)
Okamoto, Mitsuo (AIST)   p. 181 (P-20)
Okamoto, Mitsuo (AIST)   p. 191 (P-22)
Okuno, Jun (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Omata, Kaisei (Tokyo City Univ.)   p. 127 (P-7)
Onaya, Takashi (Meiji Univ./NIMS/Univ. of Texas, Dallas/JSPS Research Fellow DC)   p. 31 (3-2)
Ono, Keiji (RIKEN)   p. 91 (10-3)
Oshiyama, Atsushi (Nagoya Univ.)   p. 201 (P-24)

R

Ragnarsson, L.-Å. (imec)   p. 35 (4-1)

S

Sadoh, Taizoh (Kyushu Univ.)   p. 61 (8-2)
Sadoh, Taizoh (Kyushu Univ.)   p. 131 (P-8)
Sakakibara, Soma (Nagoya Univ.)   p. 51 (7-3)
Sakashita, Mitsuo (Nagoya Univ.)   p. 15 (2-2)
Sakashita, Mitsuo (Nagoya Univ.)   p. 75 (9-3)
Saputro, Rahmat Hadi (Univ. of Tsukuba)   p. 133 (P-9)
Sato, Hiroki (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Sawamoto, Naomi (MREL)   p. 31 (3-2)
Sawano, Kentarou (Tokyo City Univ.)   p. 127 (P-7)
Sekine, Shogo (Univ. of Tsukuba)   p. 191 (P-22)
Serizawa, Naoya (Univ. of Tsukuba)   p. 191 (P-22)
Shibayama, Shigehisa (Nagoya Univ.)   p. 15 (2-2)
Shibayama, Shigehisa (Nagoya Univ.)   p. 75 (9-3)
Shimada, Yasuhiro (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Shimizu, Mitsuaki (AIST-NU GaN-OIL)   p. 75 (9-3)
Shimizu, Tsunashi (Mie Univ.)   p. 69 (9-2)
Shimura, Takayoshi (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ./Tohoku Univ.)   p. 19 (2-3)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 45 (7-2)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 51 (7-3)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 69 (9-2)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 99 (P-2)
Shiraishi, Kenji (Institute of Materials and Systems for Sustainability)   p. 177 (P-19)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 201 (P-24)
Shiraishi, Yuto (Chiba Univ.)   p. 99 (P-2)
Shuto, Yusuke (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Sometani, Mitsuru (AIST)   p. 173 (P-18)
Sometani, Mitsuru (AIST)   p. 181 (P-20)
Sometani, Mitsuru (AIST)   p. 191 (P-22)
Sonoda, Kenichiro (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Sugawa, Hibiki (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Sugawa, Hibiki (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Sugaya, Fumitaka (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Sugiyama, Tatsuhiko (Shizuoka Univ.)   p. 45 (7-2)
Sumida, Hirosuke (Mazda)   p. 85 (10-2)
Suzuki, Satoru (Univ. of Hyogo)   p. 85 (10-2)

T

Tabata, Toshiyuki (LASSE)   (5-5)
Takahashi, Kenichiro (COMET)   p. 205 (P-25)
Takamatsu, Toshiyuki (Abit Technologies)   p. 127 (P-7)
Takamiya, Makoto (Univ. of Tokyo)   p. 67 (9-1)
Takeda, Sakura Nishino (NAIST)   p. 141 (P-11)
Takeda, Sakura Nishino (NAIST)   p. 147 (P-12)
Takezawa, Hiroki (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Tanabe, Sakika (Waseda Univ.)   p. 165 (P-16)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 95 (P-1)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Taoka, Noriyuki (Nagoya Univ.)   p. 121 (P-6)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 165 (P-16)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 169 (P-17)
Toriumi, Akira (Ex. Univ. of Tokyo)   p. 1 (1-1)
Toshiyoshi, Hiroshi (Univ. of Tokyo)   p. 45 (7-2)
Toyoda, Satoshi (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Tsai, Sung-Lin (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 157 (P-14)
Tsuda, Kenji (Independent Tech Journalist)   p. 39 (6-1)
Tsujiguchi, Ryota (Tokyo City Univ.)   p. 157 (P-14)
Tsukamoto, Masanori (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)
Tsukuda, Eiji (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Tsutsui, Kazuo (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)

U

Uchiyama, Kunio (AIST)   p. 7 (1-2)
Uematsu, Masashi (Keio Univ.)   p. 69 (9-2)
Umebayashi, Taku (Sony Semiconductor Solutions)   p. 11 (2-1)

W

Wada, Yuhei (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)
Wakabayashi, Hitoshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 43 (7-1)
Wakabayashi, Hitoshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 209 (P-26)
[Wang, Dong] ( [Kyushu Univ.])   p. 57 (8-1)
Watanabe, Heiji (Osaka Univ.)   p. 195 (P-23)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 165 (P-16)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 169 (P-17)
Wen, Wei-Chen ( [Kyushu Univ.])   p. 57 (8-1)
Wostyn, K. (imec)   p. 35 (4-1)
Wu, Yen-ju (NIMS)   p. 79 (10-1)

X

Xu, Yibin (NIMS)   p. 79 (10-1)

Y

Yamada, Kenzou (Nagoya Univ.)   p. 115 (P-5)
Yamaguchi, Tadashi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Yamaji, Akihiro (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Yamamoto, Keisuke (Kyushu Univ.)   p. 57 (8-1)
Yamamoto, Tomoki (Univ. of Hyogo)   p. 85 (10-2)
Yamashita, Tomohiro (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Yanagita, Hiroshi (Renesas Electronics)   p. 25 (3-1)
Yokota, Yuui (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Yokoyama, Kazushi (Univ. of Hyogo)   p. 85 (10-2)
Yoshigoe, Akitaka (Japan Atomic Energy Agency)   p. 85 (10-2)
Yoshikawa, Akira (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)
Yoshimura, Masashi (SPring-8 Service)   p. 85 (10-2)
Yoshino, Masao (Tohoku Univ.)   p. 85 (10-2)

Z

Zhan, Tianzhuo (Waseda Univ.)   p. 79 (10-1)

()   p. 69 (9-2)
()   p. 169 (P-17)
Ϻ ()   p. 151 (P-13)
ŷ (ͥ)   p. 25 (3-1)
̥ (Islamic International Univ. Malaysia)   p. 141 (P-11)
()   p. 99 (P-2)
Ӱ ů (ӥåȥƥΥ)   p. 127 (P-7)
ʿ (̾)   p. 19 (2-3)
ʿ (̾)   p. 45 (7-2)
ʿ (̾)   p. 51 (7-3)
ʿ (̾)   p. 99 (P-2)

()   p. 91 (10-3)
(̾)   p. 95 (P-1)
(̾)   p. 115 (P-5)
(̾)   p. 121 (P-6)
ж (å)   p. 205 (P-25)
д ()   (5-4)
(Х륦ϥѥ)   (5-2)
δ (ͥ)   p. 25 (3-1)
ƣ ()   p. 69 (9-2)
(Quemix)   p. 141 (P-11)
ͺ (ͥ)   p. 25 (3-1)
(Ų)   p. 165 (P-16)

()   p. 69 (9-2)
⻳ ˮ ()   p. 7 (1-2)
(ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)

ƣ ůϺ ()   p. 19 (2-3)

()   p. 103 (P-3)
(̾)   p. 95 (P-1)
(̾)   p. 115 (P-5)
(̾)   p. 121 (P-6)
()   p. 91 (10-3)
綶 ͺ ()   p. 85 (10-2)
縶 δ͵ (ͥ)   p. 25 (3-1)
翹 ¹ (ͥ)   p. 25 (3-1)
()   p. 91 (10-3)
()   p. 161 (P-15)
()   p. 173 (P-18)
()   p. 181 (P-20)
()   p. 173 (P-18)
()   p. 181 (P-20)
()   p. 191 (P-22)
(ꥵ󥿡)   (5-1)
ͯϺ (̾)   p. 19 (2-3)
(ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
̺ (/MREL)   p. 31 (3-2)
̺ ()   p. 205 (P-25)
(̾)   p. 201 (P-24)
()   p. 169 (P-17)
(/NIMS/Univ. of Texas, Dallas/ؿDC)   p. 31 (3-2)
(Ի)   p. 127 (P-7)

ˮǷ (칩)   p. 157 (P-14)
ˮǷ (칩)   p. 209 (P-26)
Ƿ (纬)   p. 69 (9-2)
Ҳ ߻ (칩)   p. 157 (P-14)
һ ()   p. 165 (P-16)
()   p. 85 (10-2)
ϸ ()   p. 61 (8-2)
͵ (̾Ų/彣)   p. 51 (7-3)

()   p. 79 (10-1)

()   p. 51 (7-3)
(ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
Ϳ (ͥ)   p. 25 (3-1)
(NAIST)   p. 147 (P-12)
߷ Ӳ ()   p. 85 (10-2)

ɧ (NIMS)   p. 79 (10-1)
Ӻ ()   p. 137 (P-10)
(ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)

(칩)   p. 157 (P-14)
縶 ￿ (̾)   p. 51 (7-3)
䲼 (̾)   p. 15 (2-2)
䲼 (̾)   p. 75 (9-3)
ƻ ¤ ()   p. 61 (8-2)
ƻ ¤ ()   p. 131 (P-8)
ƣ ()   p. 85 (10-2)
ץȥ ϥޥ ϥǥ ()   p. 133 (P-9)
߷ Ϻ (Ի)   p. 127 (P-7)
߷ ľ (MREL)   p. 31 (3-2)

ƻ е (̾)   p. 15 (2-2)
ƻ е (̾)   p. 75 (9-3)
(ͥ)   p. 25 (3-1)
()   p. 69 (9-2)
(̾硦GaN-OIL)   p. 75 (9-3)
¼ ͸ ()   p. 195 (P-23)
ŷ ()   p. 79 (10-1)
(NIMS)   p. 79 (10-1)
ƣ ͪ (ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
(̾/)   p. 19 (2-3)
(̾)   p. 45 (7-2)
(̾)   p. 51 (7-3)
(̾)   p. 69 (9-2)
(̾)   p. 99 (P-2)
(̾)   p. 177 (P-19)
(̾)   p. 201 (P-24)
ͪ ()   p. 99 (P-2)

ë ʸ (ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
(̾)   p. 115 (P-5)
(̾)   p. 121 (P-6)
ãɧ (Ų)   p. 45 (7-2)
ů (ʼ˸Ω)   p. 85 (10-2)
ʹ (ޥĥ)   p. 85 (10-2)

غ ()   p. 191 (P-22)
߷ ľ ()   p. 191 (P-22)

Ϻ (ͥ)   p. 25 (3-1)
ë ()   p. 173 (P-18)
ë ()   p. 181 (P-20)
ë ()   p. 191 (P-22)

IJ Ƿ (̾)   p. 95 (P-1)
IJ Ƿ (̾)   p. 115 (P-5)
IJ Ƿ (̾)   p. 121 (P-6)
ⶶ Ϻ (å)   p. 205 (P-25)
⾾ (ӥåȥƥΥ)   p. 127 (P-7)
()   p. 67 (9-1)
߷ ()   p. 79 (10-1)
(NAIST)   p. 141 (P-11)
(NAIST)   p. 147 (P-12)
()   p. 165 (P-16)
Ȫ ӹ (LASSE)   (5-5)

ε ˭͵ (NIMS)   p. 205 (P-25)
Ţ (쥯ȥ)   (5-3)
ͷ ()   p. 109 (P-4)
Ĺ (̾)   p. 45 (7-2)
Ĺ (̾)   p. 51 (7-3)
Ĺ (̾)   p. 177 (P-19)
Ĺ (̾)   p. 201 (P-24)
ŵ ()   p. 131 (P-8)

§ (ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
ɼ (ͥ)   p. 25 (3-1)
Ը (Ի)   p. 157 (P-14)
(ݵѥ㡼ʥꥹ)   p. 39 (6-1)
(칩)   p. 209 (P-26)

ڰ (̾)   p. 75 (9-3)
ǯ ()   p. 45 (7-2)
͵ ()   p. 79 (10-1)
͵ ()   p. 165 (P-16)
͵ ()   p. 169 (P-17)
˭ һ ()   p. 85 (10-2)
Ļ ()   p. 1 (1-1)

(Ի)   p. 127 (P-7)
Ĺ ()   p. 137 (P-10)
()   p. 57 (8-1)
Ĺ (NIMS)   (5-1)
Ĺ (NIMS)   p. 31 (3-2)
Ĺ (NIMS)   p. 205 (P-25)
(̾)   p. 15 (2-2)
(̾)   p. 75 (9-3)
Ű (̾)   p. 45 (7-2)
Ϻ (̾)   p. 15 (2-2)
¼ ()   p. 69 (9-2)
滳 δ ()   p. 99 (P-2)
滳 δ ()   p. 103 (P-3)
滳 δ ()   p. 109 (P-4)
滳 δ ()   p. 185 (P-21)
ӽ (NIMS)   p. 31 (3-2)

¼ ͤ (칩)   p. 209 (P-26)
¼ ε ()   p. 137 (P-10)
()   p. 185 (P-21)
ð ()   p. 137 (P-10)

()   p. 195 (P-23)
ʿ (Ի)   p. 157 (P-14)

ϥ ޥե ()   p. 169 (P-17)
(Ų)   p. 45 (7-2)
ϡ δ ()   p. 151 (P-13)
ϡ δ ()   p. 161 (P-15)
ϡ δ ()   p. 191 (P-22)
Ĺë ˲ (̾)   p. 95 (P-1)
ȫ ů (ٻΩ)   p. 173 (P-18)
ȫ ů (ٻΩ)   p. 181 (P-20)
()   p. 85 (10-2)
ζϺ ()   p. 131 (P-8)
()   p. 173 (P-18)
()   p. 181 (P-20)
()   p. 191 (P-22)
ȼ ˧ʹ ()   p. 91 (10-3)

ʿ ͪ ()   p. 173 (P-18)
ʿ ͪ ()   p. 181 (P-20)
ʿ ͪ ()   p. 191 (P-22)
ʿ ʿ ()   p. 165 (P-16)

ľ (NIMS)   p. 63 (8-3)
ľ ()   p. 133 (P-9)

(칩)   p. 209 (P-26)
ٰ  ()   p. 195 (P-23)

ů ()   p. 79 (10-1)
° (ͥ)   p. 25 (3-1)
¼ Ѽ (ˡߥ塼)   p. 11 (2-1)
Ҹ ŵ (̾)   p. 95 (P-1)
Ҹ ŵ (̾)   p. 115 (P-5)
Ҹ ŵ (̾)   p. 121 (P-6)
Į (󥿥ߥ)   p. 85 (10-2)
(ͥ)   p. 25 (3-1)
()   p. 79 (10-1)
()   p. 165 (P-16)
()   p. 169 (P-17)
ͺ ()   p. 79 (10-1)
ͺ ()   p. 165 (P-16)
ͺ ()   p. 169 (P-17)
¼ μ (NIMS)   p. 63 (8-3)
¼ μ (NIMS)   p. 133 (P-9)
ޥ󥴥 ޥߥꥢ (졼󥹥֥륯)   p. 147 (P-12)

ë (칩)   p. 209 (P-26)
ü ()   p. 195 (P-23)
(NAIST)   p. 147 (P-12)
(ޥĥ)   p. 85 (10-2)
(̾)   p. 95 (P-1)
(̾)   p. 115 (P-5)
(̾)   p. 121 (P-6)

ܺ ʿ ()   p. 79 (10-1)

()   p. 91 (10-3)
(/NIMS)   p. 205 (P-25)
(ŵ)   p. 91 (10-3)

(ͥ)   p. 25 (3-1)
ľ (ͥ)   p. 25 (3-1)
ϩ ()   p. 85 (10-2)
(ͥ)   p. 25 (3-1)
¢ (̾)   p. 115 (P-5)
()   p. 57 (8-1)
μ (ʼ˸Ω)   p. 85 (10-2)

ͭ ()   p. 85 (10-2)
» (ʼ˸Ω)   p. 85 (10-2)
()   p. 85 (10-2)
ȱ δ ()   p. 85 (10-2)
()   p. 85 (10-2)
¼ (ץ󥰥ȥӥ)   p. 85 (10-2)

έ ()   p. 61 (8-2)

(칩)   p. 43 (7-1)
(칩)   p. 209 (P-26)
ͪʿ ()   p. 195 (P-23)
()   p. 79 (10-1)
()   p. 165 (P-16)
()   p. 169 (P-17)
ʿ ()   p. 195 (P-23)